Bio winkels

Biologische producten voor klanten die zich bewust zijn van het goed onderhouden van onze aarde. Nu is het wel jammer dat er zoveel prijsverschil is in deze producten. Supermarkten verkopen de bio producten goedkoper dan de reguliere bio winkels maar er is een groot verschil! De medewerkers in de bio winkel zullen u beter van dienst zijn. Door eigen ervaring en interesse is hun kennis veel groter.

Biologisch heeft betrekking op de manier van produceren, eerlijk, zonder chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De bodem wordt bemest met natuurlijke mest, veelal door directe beweiding van dieren. Biologische boeren, zowel veeteelt als landbouw zijn zich bewust dat eerlijk produceren begint bij de eerste schakel van de voedingsketen. Dierenwelzijn is daarom belangrijk maar ook het 'anders' verbouwen van landbouw producten. Denk hierbij aan het verbouwen van eiwithoudende gewassen in plaats van het gebruik van kunstmest. Deze stikstofbindende gewassen hebben een positief effect op het milieu en biodiversiteit en zijn veel minder schadelijk doordat het een natuurlijk proces is. Een ander soort van bemesting is de groenbemester, het inzaaien van gewassen na bijvoorbeeld het rooien van aardappelen om het land niet braak te laten liggen en daardoor te laten verschralen.

Biologische winkels zijn de schakel tussen de producent en consument als het gaat om voeding dat op een verantwoorde manier is geproduceerd en waar de consument te vruchten van plukt. Het zijn producten die als basis dienen voor een goede gezondheid.

Ayurveda

Ayurveda is een gezondheidsleer uit India. Ayurveda bestaat uit de woorden ayus en veda. Ayus betekent 'leven' of 'levensprincipe' en veda betekent 'wetenschap' of 'kennis'. Dus eigenlijk is Ayurveda de kennis of de wetenschap van het leven. Het doel van Ayurveda is om het menselijk lichaam te ontgiften, te vitaliseren en om het te verjongen.

Dit kan door lichaam en geest in balans te brengen, zodat onevenwichtigheden verdwijnen. Als er namelijk geen balans is leidt dit tot ziekte en zwakte op zowel geestelijk als lichamelijk niveau. Ayurveda behandelt dan ook de persoon zelf en niet de klachten. Daarnaast behandelt het de oorzaken van de ziekte in plaats van de symptomen.  Daarnaast is Ayurveda officieel als geneeswijze erkend door de WHO (World Health Organization), die aangeeft dat Ayurveda vaak oplossingen biedt waar de Westerse geneeskunde dat niet doet. 

WHO (World Health Organization) is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie over wereldwijde gezondheidsvraagstukken en heeft tot doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. Het is een zeer belangrijke organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties.

Vegetarisch

Steeds meer Nederlanders geven aan dat zij geen vlees eten of in ieder geval minder vlees dan normaal. Dit kan verschillende redenen hebben, namelijk dierenrechten, gezondheidsredenen, etische redenen, beïnvloeding van buitenaf, religie of uit duurzaamheidsoverwegingen. Studies geven aan dat een vegetarisch voedingspatroon gezond is, zolang het goed is samengesteld. Vegetariërs passen dan ook vaak hun voedingspatroon verder aan dan alleen het weglaten van vlees. Het gaat namelijk om gevarieerd eten. 

Eén van de belangrijkste redenen voor het vegetarisch eten is de zorg voor het milieu. Voor de productie van vlees zijn o.a. soja, water en graan nodig. Van deze producten wordt er voer gemaakt voor de dieren, er wordt dus veel gebruikt. Wanneer men stopt met het eten van vlees en alleen plantaardig eet, is er minder kunstmest nodig en er zijn dan minder landbouwgronden nodig. Daarnaast komt het broeikasgas methaan vrij bij de spijsvertering van koeien. Nog een extra belasting op het milieu is het gebruik van medicijnen en het mestoverschot. 

Het vegetarisch keurmerk garandeert dat een product geen ingredienten bevat afkomstig van gedode dieren. De Vegetariërsbond beheert en controleert het Vegetarisch Keurmerk in Nederland. Producten met het Vegetarisch Keurmerk zijn met zekerheid bereid zonder dierlijke bouillon of gelatineMeer informatie over de Nederlandse belangenbehartiger voor vegetarisch eten en het bijbehorende keurmerk, lees verder...Menu